Partners  AGODI

  AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel

   CLB

   Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

   Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

    Mensura

    Mensura inspireert en helpt u om samen uw medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid reikt Mensura u advies, oplossingen en diensten aan op maat van uw bedrijf. Daarbij gaan we verder dan het strikt wettelijke. Samen bepalen we specifieke, meetbare doelstellingen waar we in nauwe samenwerking naar toewerken.

     OCB

     Onderwijscentrum Brussel Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in Brussel. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen, milieueducatie, transities, kleuterparticipatie, ICT en mediawijsheid en aanvangsbegeleiding.

      Ethias

      Ethias, Partner van uw dagelijks leven Dit is niet louter een missie of een slogan. Het is onze taak, onze passie, onze verantwoordelijkheid die we al meer dan 100 jaar op ons nemen. We organiseerden verschillende initiatieven en acties tijdens de COVID-19 pandemie en tijdens en na de overstromingen. Onze 1.900 medewerkers hebben in deze ongewone omstandigheden meegeholpen aan deze initiatieven en hebben zelf tal van acties ondernomen. Door weer en wind, met een niet-aflatende inzet, solidair… om onze klanten en collega’s te ondersteunen. Het is vandaag meer dan ooit nodig dat we voor u klaarstaan en dat we anticiperen op de behoeften voor mensen en sectoren die dat nodig hebben. Dat we hen begeleiden, ondersteunen en beschermen. Als verzekeraar, investeerder, maatschappelijke speler en ondernemer zal Ethias alles in het werk blijven stellen om de negatieve gevolgen van deze catastrofes voor haar verzekerden en de Belgische samenleving te helpen beperken.

       ONW

       Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerking van vier partners: het buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

        OVSG

        Onderwijsvereniging Voor Steden en gemeenten.

         Smartschool

         Smartschool is de perfecte tool voor je school. Ze zorgt ervoor dat iedereen vlot kan samenwerken binnen één veilige omgeving. De kracht van Smartschool is de eenvoud en toegankelijkheid. Kom binnen en ontdek de voordelen.

          VGC

          De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin. Ze wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden. In 2015 introduceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie het N-Brussel-logo. Een visuele identiteit en een gemeenschappelijk logo voor de VGC en het gehele Nederlandstalig netwerk in het Brussels hoofdstedelijk gewest. N-Brussel is een wegwijzer naar het Nederlandstalig aanbod en een label voor de kwaliteit ervan.